Empire City Thu Thiem

Thông tin dự án Project Name Empire City Thu Thiem Project Location Quận 2, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Product/ Finish/ Solution Alcotop FR Architect KPF, Buro Ole Scheeren (Germany) Building Owner Tiến Phước;  Keppel Land (Singapore);  Trần Thái;  Gaw Capital (Hongkong) EPC Contractor Central Cons Year of Completion 2022 Surface Finish […]

Lotte Mall Ha Noi

Thông tin dự án Project Name Lotte Mall Ha Noi Project Location Nhat Tan and Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam Product/ Finish/ Solution Alcotop FR Architect Jungjim Vietnam, Benoy, NDC Building Owner Lotte Group EPC Contractor BM Windows, CAG Year of Completion 2020 – 2022 Surface Finish PVDF coil-coated Standard Colour […]

Sai Gon Binh An

Thông tin dự án Project Name Sai Gon Binh An – The Global City. Project Location Quận 2, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Product/ Finish/ Solution Alcotop FR Architect Foster and Partners Building Owner Masterise Homes EPC Contractor Central Cons Year of Completion 2022 Surface Finish PVDF coil-coated Standard Colour Copper Penny, […]

PV Gas Tower

  Thông tin dự án Project Name PVGas Tower Project Location Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Product/ Finish/ Solution Alcotop FR Architect DCM Studios Hongkong, Dufill Watt Building Owner PV GAS ; Phu Long Real Estate EPC Contractor PVC IC, Petrolands Year of Completion 2009 Surface Finish PVDF coil-coated Standard Colour Dark Grey, […]

Cobi Tower

Thông tin dự án Project Name Cobi Tower Project Location Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Product/ Finish/ Solution Alcotop FR Architect Coninco Building Owner Công ty TNHH Cobi One EPC Contractor Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình Year of Completion 01/12/2020 – 08/2022 Surface Finish PVDF coil-coated Standard Colour […]

Tòa nhà tỉnh ủy Cà Mau

Thông tin dự án Project Name Tòa nhà UBND Tỉnh Cà Màu Project Location Tỉnh Cà Mau Product/ Finish/ Solution Alcotop PE Architect Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Phú Long Building Owner UBND Tỉnh Cà Mau EPC Contractor Year of Completion 2022 Surface Finish PVDF coil-coated Standard Colour Pure White, Ivory […]